ros
m3
barn
m4 m5 m6
m1
m2
Rosen är ett föräldrakooperativ och aforaldrar

Varje vår har vi obligatoriska köföräldramöten för att ge de nya föräldrarna kunskaper om waldorfpedagogik och den organisatoriska verksamheten.

Någon gång under sin tid som förälder inom kooperativet bör man arbeta i styrelsen eller fungera som föräldrarepresentant. Under veckohelgerna turas föräldrarna om att städa på förskolan
.


Under jullovet storstädar föräldrarna lokalerna. Föräldrarna bär ytterst ansvaret för fastighetens och gårdens skötsel. Rosen har en halvtidsanställd vaktmästare som sköter det mesta av löpande underhåll och reparationer. 
Vi har två gemensamma arbetsdagar per år då barn och vuxna arbetar några timmar tillsammans med enklare uppgifter. Detta brukar vara ett trevligt sätt att lära känna varandra.

Öppettiderna följer kommunens ramtider 06.30-18.30. 
 Idag är föräldrarnas behov 07.30 - 17.00.
Vid behov av ökade öppettider, ta kontakt med förskolechefen.
 Rosen håller stängt ca 5 v under sommaren.

Intagningen av barn görs i första hand varje höst och går efter ett eget kösystem.  

Ansökan om plats görs till Waldorfförskolan Rosen. ( klicka HÄR för en blankett)
Barnomsorgsavgiften följer komunens maxtaxa och betalas till Umeå komun.

 

 

Rutiner för klagomål vid Föräldrakooperativet